• Dr.Finance S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław
  • 801 081 024

Relacje inwestorskie

EBI

2/2018 Emisja obligacji serii A przez spółkę zależną
29 stycznia, 2018

Zarząd DR.FINANCE S.A. (poprzednia nazwa Doradcy24, zwanej dalej

czytaj więcej
1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
26 stycznia, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. ( poprzednia nazwa Doradcy24 S.A.)

czytaj więcej
5/2017 Wykup i wypłata odsetek od obligacji serii A
21 lutego, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

czytaj więcej
4/2017 Emisja obligacji serii C
17 lutego, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Emitent") informuje, że po uzyskaniu

czytaj więcej
3/2017 Raport okresowy za IV kwartał 2016 r
14 lutego, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w

czytaj więcej
2/2017 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2017
31 stycznia, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej

czytaj więcej
1/2017 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.
31 stycznia, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje o zmianie terminu

czytaj więcej
17/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 30 CZERWCA 2016 r.
3 czerwca, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień

czytaj więcej
16/2016 Raport za 2015 rok
30 maja, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje w załączeniu raport za

czytaj więcej
15/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015
24 maja, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego

czytaj więcej
14/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 r
9 maja, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w

czytaj więcej
35/2015 Zmiana terminów zapisów na Akcje Serii K
27 lipca, 2015

Zarząd Doradcy 24 S.A. (dalej Spółka) działając na

czytaj więcej
33/2015 Szacunkowe wyniki spółki za II kwartał 2015 roku
14 lipca, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje, że według wstępnych

czytaj więcej
32/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015
14 lipca, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu

czytaj więcej
31/2015 Udzielone akcjonariuszowi informacje na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
8 lipca, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje informacje przekazane

czytaj więcej
30/2015 Podpisanie aneksu do istotnej umowy
8 lipca, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o podpisaniu

czytaj więcej

ESPI

19/2019 Skup akcji własnych
3 sierpnia, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
17/2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej
27 czerwca, 2019

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26

czytaj więcej
15/2019 Skup akcji własnych
21 czerwca, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
14/2019 Skup akcji własnych
13 czerwca, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
13/2019 Skup akcji własnych
7 czerwca, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
70/2018 Skup akcji własnych
27 listopada, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
69/2018 Skup akcji własnych
25 listopada, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
68/2018 Skup akcji własnych
23 listopada, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
67/2018 Skup akcji własnych
22 listopada, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
66/2018 Skup akcji własnych
21 listopada, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
65/2018 Skup akcji własnych
21 listopada, 2018

Podstawa Prawna:

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka")

czytaj więcej

Facebook