11/2021 Jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”   Paweł Woźniak – Prezes Zarządu raport-dr.finance-iiiq-2021-jednostkowy