Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 marzec 2024 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu. Pan Paweł Woźniak informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.. Spółka iprzekazywała także wcześniej na…