Jest to rodzaj transakcji handlowych, gdzie wyspecjalizowana instytucja finansowa (z reguły spółka z udziałem banku) ściąga należności przedsiębiorcy w jego imieniu.

Faktoring z regresem (niepełny)

Faktoring niepełny (z regresem) – jest to transakcja, gdzie faktor (instytucja, bank) nie przejmuje ryzyka niewypłacalności( braku zapłaty za wystawione faktury) kontrahentów swojego Klienta Jest to de facto zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego przez przedsiębiorcę (Klienta), bowiem w przypadku niedokonania zapłaty faktury przez dłużnika, on musi to uczynić na rzecz faktora.

Faktoring bez regresu (pełny)

Faktoring pełny (bez regresu) – jest to transakcja, gdzie faktor (instytucja bank) przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika i w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić wierzytelności (zapłacić za fakturę), faktor nie ma prawa regresu w stosunku do Klienta (przedsiębiorcy). Ta forma faktoringu jest korzystniejsza dla przedsiębiorcy, ponieważ korzysta on z szybko wypłaconych pieniędzy, pozbywając się kłopotu w postaci niezapłaconej faktury przez swojego kontrahenta na rzecz faktora

Faktoring odwrotny

Istotą faktoringu odwrotnego, jest to, że docelowym klientem instytucji faktoringowej jest odbiorca towaru czy usługi (kontrahent). Natomiast w ramach samej usługi, na wniosek klienta (przedsiębiorcy), finansowani są jego dostawcy. A zatem sam klient (przedsiębiorca) nie korzysta – jak to ma miejsce w przypadku faktoringu klasycznego – bezpośrednio ze środków wypłaconych przez faktora, ale są nim podmioty dostarczające mu surowce, półprodukty, towary czy usługi.

Umów się z Ekspertem
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right