17/2015 Zawiązanie spółki zależnej

Zarząd Spółki DORADCY S.A. we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 04.05.2015 r. Emitent podpisał akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Polenerga Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której to spółce Emitent obejmie 49,0% udziałów w kapitale zakładowym. Pozostałe udziały w wysokości 51,0%, objęła spółka Polfinance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( jeden z głównych akcjonariuszy Emitenta ).

Kapitał zakładowy spółki Polenerga Sp. z o.o. wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wszystkie udziały w spółce Polenerga Sp. z o.o. zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

Główną działalnością Polenerga Sp. z o.o. będzie handel energią elektryczną oraz paliwami gazowymi w systemie sieciowym poprzez działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki.

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu