32/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28.11.2008 r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Członek Rady Nadzorczej dokonał transakcji nabycia akcji Spółki Doradcy24 SA Treść zawiadomienia: 1). imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji; Członek Rady Nadzorczej 2). wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę…

31/2008 Umowa zakazu sprzedaży akcji Doradcy24 SA typu lock-up

Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż Privilege Capital Management S.A. (PCM S.A.), akcjonariusz Emitenta w dniu 24.11.2008 r. złożył zobowiązania wobec Emitenta w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 31.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Doradcy24 S.A. Zablokowane akcje (31.000.000) uprawniają do wykonywania 31.000.000 głosów na WZA, co stanowi łącznie 29,54% kapitału zakładowego i 29,54% udziału w ogólnej liczbie…