Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień 3 września 2020 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko / nazwa

Liczba akcji

Udział w kapitale

Udział w liczbie głosów na WZA

Polfinance Sp. z o.o.

        1 234 000

    33,00%

   33,00%

Porozumienie akcjonariuszy NCF_DR

           244 000

     6,52%

     6,52%

Precious Metals Investments S.A.

           206 698   

      5,53%

      5,53%

Dariusz Bąkowski i VIF II Bąkowski Bąkowska

           202 758   

      5,42%

      5,42%

Pozostali (free float)

        1 852 399

   49,53%

   49,53%

Razem

        3 739 855   

 100,00%

100,00%