Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień 18 luty 2022  roku zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta przedstawia się następująco:

 

Imię i nazwisko / nazwa Liczba akcji Udział w kapitale Udział w liczbie głosów na WZA
Polfinance Sp. z o.o.         1 217 000     32,54%    32,54%
Precious Metals Investments S.A.            206 698       5,53%       5,53%
Dariusz Bąkowski i VIF II Bąkowski Bąkowska            202 758       5,42%       5,42%
Woźniak Paweł            191 500       5,12%     5,12%
Pozostali (free float)         1 921 899    51,39%    51,39%
Razem         3 739 855  100,00% 100,00%