Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień 25 marca 2024  roku zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko / nazwa Liczba akcji Udział w kapitale Udział w liczbie głosów na WZA
Woźniak Paweł         1 435 000     38,37%    38,37%
Precious Metals Investments S.A.            206 698       5,53%       5,53%
Dariusz Bąkowski i VIF II Bąkowski Bąkowska            202 758       5,42%       5,42%
Pozostali (free float)         1 895 399   50,68%    50,68%
Razem         3 739 855  100,00% 100,00%