Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień 15 września 2022  roku zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko / nazwa Liczba akcji Udział w kapitale Udział w liczbie głosów na WZA
Polfinance Sp. z o.o.         1 478 500     39,53%    39,53%
Precious Metals Investments S.A.            206 698       5,53%       5,53%
Dariusz Bąkowski i VIF II Bąkowski Bąkowska            202 758       5,42%       5,42%
Pozostali (free float)         1 851 899    49,52%    49,52%
Razem         3 739 855  100,00% 100,00%