11/2019 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 28.06.2019 r. nastąpiło rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Profescapital Sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Zarząd Dr.Finance S.A. dziękuje Profescapital Sp. z o.o., za pracę wykonaną na rzecz Spółki.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu