49/2009 Powołanie osoby Nadzorującej

Zarząd Doradcy24 SA podaje do wiadomości, iż uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 21.12.2009 do Rady Nadzorczej zostały powołane dwie nowe osoby- Pani Joanna Tomkowiak i Pan Bernard Afeltowicz.

 

Nowi Członkowie Rady Nadzorczej są niezależni tzn. nie są powiązani ze Spółką, jej akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% udziału w kapitale, i jej pracownikami.

 

Powyższa informacja jest zgodna z raportem nr 48/2009 z dnia 21.12.2009 zawierającym publikację uchwał podjętych w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

W wyniku powołania nowych osób, skład Rady Nadzorczej zwiększył się do 7 członków, co jest zgodne ze Statutem Spółki (§15 ust.1).

 

Podstawa prawna: § 3 pkt. 2 ust. 11 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Członek Zarządu
  • Artur Nowak-Gocławski - Prezes Zarządu