10/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 29 marzec 2019 r. 630 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,390 zł,

- w dniu 1 kwietnia 2019 r. 520 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,380 zł,

- w dniu 2 kwietnia 2019 r. 610 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,390 zł,

- w dniu 3 kwietnia 2019 r. 550 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,390 zł,

- w dniu 4 kwietnia 2019 r. 510 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,390 zł,

Akcje nabyte w dniach 29 marzec do 4 kwietnia 2019 r. stanowią 0,078% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,078% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 56.675 akcji, które stanowią 1,515% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 1,515% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu