9/2020 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka") wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 08 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z przekroczeniem w roku kalendarzowym progu wartości transakcji 5 tys. EURO przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. pana Pawła Woźniaka - Prezesa Zarządu.

Pełną treści zawiadomienia załączono do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu