13/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 30 stycznia 2019 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2019 r. został ustalony na dzień 21 października 2019 roku. Zarząd Spółki informuje, że raport za III kwartał…

12/2019 Jednostkowy raport za II kwartał 2019 r

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

11/2019 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 28.06.2019 r. nastąpiło rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Profescapital Sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zarząd Dr.Finance S.A. dziękuje Profescapital Sp. z o.o., za pracę wykonaną na rzecz Spółki. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust…

10/2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: Jerzy Dera – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Jagiełło – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Szponik – Sekretarz Rady Nadzorczej, Michał Świątek – Członek Rady…

9/2019 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy do wszystkich podjętych Uchwał . Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie…

8/2019 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku

W związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r., Zarząd DR.FINANCE S.A („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad tzn. nie było uchwał objętych porządkiem obrad, które nie zostały podjęte przez…

7/2019 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Dr.Finance S.A. (?Spółka?) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2019 roku, które rozpocznie się o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro . W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki…

6/2019 Jednostkowy raport roczny za 2018 rok

Zarząd Dr.Finance S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za rok 2018. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

5/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 30 stycznia 2019 roku, pierwotny termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2018 r. został ustalony na dzień 31 maja 2019 roku. Zarząd Spółki informuje, że jednostkowy raport roczny za 2018 r.…