63/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.12.2010 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu. Akcjonariusz: BJT s.á r.l., Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 87 846 681 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 87 846 681 Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 40,92 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 24,11 Akcjonariusz: Rowyan Limited, Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 42 215 190 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 42 215 190 Udział w liczbie głosów na NWZA [%]:19,66 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 11,59 Akcjonariusz: AGU s.á r.l., Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 41 585 042 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 41 585 042 Udział w liczbie głosów na NWZA [%]:19,37 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 11,41 Akcjonariusz: Global Credit Development Fund Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 12 842 220 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 12 842 220 Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 5,98 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,52 Akcjonariusz: Dariusz Bąkowski Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 30 200 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 30 200 000 Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 14,07 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 8,29

 

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Daniel Meniów 2010-12-22
Wiceprezes Zarządu Joanna Tomkowiak 2010-12-22