29/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 18 października 2019 r. 170 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,360 zł,

- w dniu 21 października 2019 r. 205 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,360 zł,

- w dniu 22 października 2019 r. 240 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,356 zł,

- w dniu 23 października 2019 r. 248 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,356 zł,

- w dniu 24 października 2019 r. 252 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,358 zł,

- w dniu 25 października 2019 r. 255 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,358 zł,

Akcje nabyte w dniach 18 - 25 października 2019 r. stanowią 0,037% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,037% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 96.715 akcji, które stanowią 2,586% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,586% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu