7/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 04 marzec 2019 r. 890 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,44zł,

- w dniu 05 marzec 2019 r. 900 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,43 zł,

- w dniu 06 marzec 2019 r. 980 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,43 zł,

- w dniu 07 marzec 2019 r. 1.030 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,43 zł,

- w dniu 08 marzec 2019 r. 1.040 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,426 zł,

- w dniu 11 marzec 2019 r. 1.140 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,40 zł,

- w dniu 12 marzec 2019 r. 1.150 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,40 zł,

Akcje nabyte w dniach 04 marzec do 12 marca 2019 r. stanowią 0,191% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,191% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 44.110 akcji, które stanowią 1,179% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 1,179% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu