8/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 13 marzec 2019 r. 1.165 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,40zł,

- w dniu 14 marzec 2019 r. 1.180 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,398 zł,

- w dniu 19 marzec 2019 r. 1.020 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,38 zł,

Akcje nabyte w dniach 13 marzec do 19 marca 2019 r. stanowią 0,090% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,090% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 47.475 akcji, które stanowią 1,269% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 1,269% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu