38/2015 Zaktualizowana prognoza finansowa Spółki na lata 2015-2016

Zarząd DORADCY24 S.A. podaje do wiadomości zaktualizowaną prognozę wyników Spółki Doradcy24 S.A. na lata 2015-2016, które zostały przedstawione pierwotnie w raporcie bieżącym nr 12/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku., następnie zaktualizowane raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 13 maja 2015 . Zgodnie z raportem bieżącym nr 19/2015 ostatnia prognoza wyników finansowych wynosiła :
W okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

- Przychody ze sprzedaży netto - 5.800,0 tys. PLN

- Zysk netto - 202,0 tys. PLN

Natomiast w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

- Przychody ze sprzedaży netto - 10.080,0 tys. PLN ( skonsolidowane przychody )

- Zysk netto - 493,0 tys. PLN

a obecna prognoza:

W okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

- Przychody ze sprzedaży netto - 5.300,0 tys. PLN

- Zysk netto - 350,0 tys. PLN

Natomiast w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 skonsolidowane wybrane dane finansowe wyniosą :

- Przychody ze sprzedaży netto - 10.080,0 tys. PLN ( skonsolidowane przychody )

- Zysk netto - 493,0 tys. PLN

Zarząd Spółki przygotowując prognozę wyników wziął pod uwagę następujące czynniki:

a. wyniki za pierwsze półrocze 2015 roku oraz za miesiąc lipiec 2015

b. analizę rynku,

c. obecną sytuację finansową i jej potencjalne zmiany,

d. wpływ akwizycji i połączenia spółek zależnych.

Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Zarząd Spółki na bieżąco.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu