20/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 03 marca 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. Pana Pawła Woźniaka. Emitent w załączeniu przekazuje…

18/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Gold-Investment Sp. z o.o.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 03 marca 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Gold-Investment Sp. z o.o. Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. otrzymał dodatkowe informacje ze spółki Gold-Investment Sp.…