18/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 8 listopada 2017r

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 8 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 10.00 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu , IX piętro.Pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

D24_ogloszenie-o-NWZA-08-11-2017

D24-Projekty-uchwal-na-NWZA-08-11-2017

PEŁNOMOCNICTWO NA NZWZA Doradcy24 OSOBA FIZYCZNA 8.11.2017

PEŁNOMOCNICTWO NA NZWZA Doradcy24 OSOBA NIEFIZYCZNA 8.11.2017