54/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 listopada 2011 roku od Członka Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., powziął informację o poniższej treści:   1) Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji: Członek Zarządu Spółki Doradcy24 S.A.,   2) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do…

53/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 listopada 2011 roku od Członka Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., powziął informację o poniższej treści: 1) Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji: Członek Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., 2) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji…