1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. ( poprzednia nazwa Doradcy24 S.A.) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku – w dniu 14 luty 2018 roku, – Skonsolidowany raport okresowy roczny za 2017 rok – w dniu 30…