• Dr.Finance S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław
  • 801 081 024

Zarząd

Paweł Woźniak
Prezes Zarządu

Pan Paweł Woźniak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów m.in. na rynku kapitałowym. W latach 1996-1999 pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Zachodnim S.A., od 1999 do 2002 w spółce giełdowej Howell S.A. jako dyrektor inwestycji kapitałowych, później w Howell Stal Sp. z o.o. jako dyrektor działu windykacji i zarządzania płynnością. W latach 1999-2003 był udziałowcem i członkiem zarządu DSA Financial Group S.A. Pełnił również funkcję menedżera oddziału w Wałbrzychu w Banku Zachodnim WBK S.A., a od 2003 -2007 był udziałowcem i członkiem Zarządu w spółce Tacoma Polska Sp. z o.o. oraz Simply Financial Sp. z o.o. W latach 2007 – 2010 był dyrektorem regionu w Doradcy24 S.A. Od 2011 jest wiceprezesem zarządu Polfinance Sp. z o.o. oraz jej współwłaścicielem. Obecnie dodatkowo jest również prezesem zarządu w następujących spółkach: Polfinance Capital Sp. z o.o., PolDevelopment24 Sp. z o.o. oraz Polenergis Sp. z o.o. Inwestor i akcjonariusz mniejszościowy kilku spółek giełdowych. Żona Katarzyna oraz dwoje dzieci.

Facebook