13/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28.11.2008 r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Członek Rady Nadzorczej dokonał transakcji nabycia akcji Spółki Doradcy24 S.A. Treść zawiadomienia: 1). imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji; Członek Rady Nadzorczej 2). wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę…

32/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28.11.2008 r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Członek Rady Nadzorczej dokonał transakcji nabycia akcji Spółki Doradcy24 SA Treść zawiadomienia: 1). imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji; Członek Rady Nadzorczej 2). wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę…