19/2018 Jednostkowy raport za II kwartał 2018 r.

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za II kwartał 2018 roku.

Postawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport_Dr.Finance_IIQ_2018_jednostkowy

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu