Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 27 grudnia 2022 r. 555 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,690 zł, • w dniu 28 grudnia 2022 r.…

Szczegóły

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 15 grudnia 2022 r. 828 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,738 zł, • w dniu 16 grudnia 2022 r.…

Szczegóły

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 05 grudnia 2022 r. 747 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,798 zł, • w dniu 06 grudnia 2022 r.…

Szczegóły

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 28 listopada 2022 r. 571 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,826 zł, • w dniu 29 listopada 2022 r.…

Szczegóły

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 28 listopada 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu Spółki pdf-521844_202212011156932388

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 18 listopada 2022 r. 223 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,906 zł, • w dniu 21 listopada 2022 r.…

Szczegóły

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 21 listopada 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu Spółki pdf-518311_202211222145619927

Korekta jednostkowego raportu za III kwartał 2022 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje korektę jednostkowego raportu za III kwartał 2022 roku. Korekta dotyczy błędnie wskazanych okresów w rachunku zysków i strat. W pierwszych dwóch kolumnach rachunku zysków i strat było: 01.07.2021-30.09.2021 oraz 01.01.2021-30.09.2021 a powinno być: 01.07.2022-30.09.2022 oraz 01.01.2022-30.09.2022. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do…

Szczegóły