48/2009 Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2009 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono też sprzeciwów w stosunku do podejmowanych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Członek Zarządu
  • Artur Nowak-Gocławski - Prezes Zarządu

 

uchwaly-wza-21-12