2/2020 Jednostkowy raport za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za IV kwartał 2019 roku.

Postawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu