4/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 10.05.2012 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.05.2012 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu. Akcjonariusz: BJT s.á r.l., Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 87 613 931 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 87 613 931 Udział w liczbie głosów…