28/2016 Zaktualizowana strategia rozwoju Spółki na lata 2015-2016

Zarząd Spółki Doradcy24 w załączeniu przekazuje zaktualizowaną strategię rozwoju

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

STRATEGIA-ROZWOJU_Doradcy24_lata_2015-2016_zaakatualizowana_20sierpien2016