10/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Doradcy24 S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Polfinance Sp. z o.o. - liczba posiadanych akcji na WZA: 48.000.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 48.000.000, co uprawniało do 34,61 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 12,83% w ogólnej liczbie głosów.

2) Dera Jerzy - liczba posiadanych akcji na WZA: 33.600.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 33.600.000, co uprawniało do 24,22 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,98% w ogólnej liczbie głosów.

3) Wożniak Paweł - liczba posiadanych akcji na WZA: 33.500.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 33.500.000, co uprawniało do 24,15 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,96% w ogólnej liczbie głosów.

4) Bąkowski Dariusz ( reprezentowany przez pełnomocnika Roman Klamycki ) - liczba posiadanych akcji na WZA: 23.500.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 23.500.000, co uprawniało do 16,94 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,28% w ogólnej liczbie głosów.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu