17/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 18 grudnia 2013 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w II części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 listopada 2013 roku, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2013 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZA.

 

  1. Robert Loranc, 171.325.163 głosów (171.325.163 akcji), co stanowiło 82,04% głosów na NWZA i 45,81% ogólnej liczby głosów.
  2. Bąkowski Dariusz, 37.500.000 głosów (37.500.000 akcji), co stanowiło 17,96% głosów na NWZA i 10,03% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Osoby reprezentujące spółkę: Robert Loranc – Prezes Zarządu