79/2018 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 10 grudnia 2018 r. 390 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,46 zł,

Akcje nabyte w dniu 10 grudnia 2018 r. stanowią 0,010% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,010% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 22.760 akcji, które stanowią 0,609% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,609% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu