28/2019 Zamknięcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 12 października 2019 roku, upłynął termin odnowienia umowy kredytu w rachunku bieżącym w Santander Consumer Bank S.A. w wysokości 300 tys. PLN. Kredyt został udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Spółka przez okres ostatnich kilku miesięcy nie korzystała z tego kredytu, w związku z powyższym Zarząd Spółki postanowił nie przedłużać w/w umowy kredytowej.

Spółka obecnie nie posiada żadnych limitów kredytowych, kredytów i pożyczek.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu