1/2020 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 30 grudnia 2019 r. 920 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,318 zł,

- w dniu 02 stycznia 2020 r. 860 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

- w dniu 03 stycznia 2020 r. 865 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,334 zł,

Akcje nabyte w dniach 30 grudnia 2019 roku a 03 stycznia 2020 roku stanowią 0,071% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,071% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 118.865 akcji, które stanowią 3,178% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 3,178% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu