25/2019 Skup akcji własnych – Korekta do raportu nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Poprzednia treść:

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 2 września 2019 r. 720 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,360 zł,

- w dniu 3 września 2019 r. 720 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,348 zł,

- w dniu 4 września 2019 r. 715 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,340 zł,

- w dniu 5 września 2019 r. 700 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,348 zł,

- w dniu 6 września 2019 r. 630 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,360 zł,

- w dniu 9 września 2019 r. 625 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,360 zł,

- w dniu 10 września 2019 r. 625 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,358 zł,

- w dniu 11 września 2019 r. 620 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,360 zł,

Akcje nabyte w dniach 2 - 11 września 2019 r. stanowią 0,143% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,143% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 92.645 akcji, które stanowią 2,477% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,477% głosów na WZA.

Prawidłowa treść:

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 2 września 2019 r. 720 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,360 zł,

- w dniu 3 września 2019 r. 720 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,348 zł,

- w dniu 4 września 2019 r. 715 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,340 zł,

- w dniu 5 września 2019 r. 700 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,348 zł,

- w dniu 6 września 2019 r. 630 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,360 zł,

- w dniu 9 września 2019 r. 625 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,360 zł,

- w dniu 10 września 2019 r. 625 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,358 zł,

- w dniu 11 września 2019 r. 620 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,360 zł,

Akcje nabyte w dniach 2 - 11 września 2019 r. stanowią 0,143% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,143% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 93.890 akcji, które stanowią 2,511% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,511% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu