36/2020 Treść uchwał podjętych przez NWZA Dr.Finance S.A. w dniu 12 października 2020 roku

W związku z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. zwołanego na dzień 12 października 2020 r., Zarząd DR.FINANCE S.A _"Spółka" przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu