49/2015 Zaktualizowana strategia rozwoju Spółki na lata 2015-2016

Zarząd Spółki Doradcy24 w załączeniu przekazuje zaktualizowaną strategię rozwoju

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

 

strategia-doradcy24