20/2018 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance S.A.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dr.Finance S.A. (?Spółka?) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2018 roku, które rozpocznie się o godz. 09.00 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro . W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.drfinance.pl

DRF_og+oszenie_o_WZA_28-06-2018

DRF_Projekty_uchwa+_na_ZWZA_28-06-2018

PEŁNOMOCNICTWO NA ZWZA Dr.Finance OSOBA FIZYCZNA 28.06.2018

PEŁNOMOCNICTWO NA ZWZA Dr.Finance OSOBA NIEFIZYCZNA 28.06.2018

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu