9/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 20 marzec 2019 r. 940 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,39zł,

- w dniu 21 marzec 2019 r. 950 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,378 zł,

- w dniu 22 marzec 2019 r. 950 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,378 zł,

- w dniu 25 marzec 2019 r. 960 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,378 zł,

- w dniu 26 marzec 2019 r. 870 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,388 zł,

- w dniu 27 marzec 2019 r. 870 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,388 zł,

- w dniu 28 marzec 2019 r. 740 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,389 zł,

Akcje nabyte w dniach 20 marzec do 28 marca 2019 r. stanowią 0,168% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,168% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 53.755 akcji, które stanowią 1,437% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 1,437% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu