13/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28.11.2008 r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Członek Rady Nadzorczej dokonał transakcji nabycia akcji Spółki Doradcy24 S.A.
Treść zawiadomienia:

1). imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;

Członek Rady Nadzorczej

2). wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;

Transakcja dokonana przez osobę zobowiązaną, Członka Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A.

3). wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;

Akcje Spółki Doradcy24 S.A.

4). rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;

Nabycie akcji Doradcy24 S.A.- transakcje na rynku alternatywnym NewConnect na sesji zwykłej

5). data i miejsce sporządzenia informacji

28.11.2008 r., Wrocław

6). data i miejsce zawarcia transakcji

a). data transakcji

24.11.08 - 28.11.08

b). miejsce transakcji

rynek NewConnect

7). Wolumen i cena transakcji;

Data transakcji Kupno/sprzedaż Wolumen Cena średnia
24.11.2008 K 13 519 0,13
28.11.2008 K 66 662 0,15

 
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-10-15 Jarosław Orliński Członek Zarządu
2008-10-15 Remigiusz Ukleja Członek Zarządu