34/2013 Uchwalenie nowego Statutu Spółki

W związku z podjęciem w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 3 w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i uchwalenia nowego Statutu Spółki, Emitent w załączeniu przekazuje brzmienie nowego Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Loranc – Prezes Zarządu

 

statut_doradcy24