36/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zawiadamia, iż Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 21/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Doradcy24 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Doradcy24 S.A. za rok obrotowy 2016 – firmę Audytor…