32/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 15 listopada 2019 r. 275 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,350 zł,

- w dniu 18 listopada 2019 r. 280 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,350 zł,

- w dniu 19 listopada 2019 r. 210 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,350 zł,

- w dniu 20 listopada 2019 r. 180 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,350 zł,

- w dniu 21 listopada 2019 r. 320 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

- w dniu 22 listopada 2019 r. 315 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

Akcje nabyte w dniach 15 do 22 listopada 2019 r. stanowią 0,042% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,042% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 101.345 akcji, które stanowią 2,710% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,710% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu