13/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

  • w dniu 31 maja 2019 r. 45 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,378 zł,

- w dniu 3 czerwca 2019 r. 100 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,378 zł,

- w dniu 4 czerwca 2019 r. 90 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,378 zł,

- w dniu 5 czerwca 2019 r. 90 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,380 zł,

- w dniu 6 czerwca 2019 r. 90 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,380 zł,

Akcje nabyte w dniach 31 maja ? 6 czerwiec 2019 r. stanowią 0,014% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,014% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 67.660 akcji, które stanowią 1,809% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 1,809% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu