57/2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej Spółka ) informuje, że w dniu 17 listopada 2017 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Spółki, Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR _ Powiadomienie _.

Powiadomienie znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Zawiadomienie_o_transakcjach_na_akcjach_Doradcy24_SA_przez_osob-.pe+-bowi-i_zarz-ze_Wo+iak_16_listopad2017

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu