2/2021 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka"_ informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu