1/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2019 roku

Zarząd DR.FINANCE S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2019 roku będzie się odbywało w następujących terminach:

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku - 14 lutego 2019 r.

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 19 kwiecień 2019 r.

- Jednostkowy raport roczny za rok 2018 - 31 maja 2019 r.

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - 19 lipiec 2019 r.

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 21 październik 2019 r.

Emitent informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu