1/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2020 roku

Zarząd DR.FINANCE S. A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2020 roku będzie się odbywało w następujących terminach: – Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 r. – Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020…