50/2014 Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron pomiędzy Spółka a Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 23 grudnia 2014 roku zawarł porozumienie o rozwiązaniu umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie na rynku NewConnect przez PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 

porozumienie-profescapital