9/2015 Jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

 

raport_iv_kwartal2014_final